Lidmaatschap

Lidmaatschap

Iedereen die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp kan lid worden van KNV EHBO afdeling Naaldwijk. Om dit diploma geldig te houden, dienen de door onze vereniging aangeboden herhalingslessen voor EHBO en reanimatie/AED gevolgd te worden. Het diploma Eerste Hulp wordt namelijk elke 2 jaar via Het Oranje Kruis verlengd, mits u het aantal verplichte herhalingslessen heeft gevolgd.

Verder is er via de Koninklijke Nederlandse EHBO-Vereniging (de bond waarbij de vereniging is aangesloten) een verzekering voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid voor alle leden afgesloten.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Aanmelden als lid kan door gebruik te maken van het formulier 'Aanmelden cursus' en dan te kiezen voor de herhalingscursus.

Heeft u nog geen EHBO diploma, dan kunt u natuurlijk een EHBO cursus bij onze vereniging volgen. Zie ons cursusaanbod.


Om zonder cursus te volgen lid te worden moet u in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma. Klik op bovenstaande link naar de site van Het Oranje Kruis om te controleren of uw diploma nog geldig is.

Actief als EHBO-vrijwilliger!

We stimuleren onze leden zo veel mogelijk om actief mee te helpen bij hulpverlening tijdens evenementen. Op deze manier oefenen zij hun EHBO vaardigheden in de praktijk. Wij zetten minimaal 2 EHBO-ers per evenement in, zodat men er nooit alleen voor staat en het altijd gezellig is.

Alle benodigde materialen t.b.v. de hulpverlening bij evenementen wordt verzorgd door de EHBO Vereniging, zoals bijvoorbeeld verbandmaterialen, een AED, brancard, dekens, communicatieapparatuur, enz. afgestemd op de aard van de hulpverlening.

Lotus of EHBO-instructeur worden?

Wilt u als lid verder in de EHBO, dan zou u bijvoorbeeld een cursus kunnen volgen voor instructeur EHBO en/of Lotus. Deze aantekeningen geven de bevoegdheid om op te treden als instructeur Eerste Hulp respectievelijk Lotusslachtoffer. Deze cursussen worden niet verzorgd door onze EHBO Vereniging, maar we kunnen u wel de nodige informatie verstrekken om de betreffende cursussen te kunnen volgen.

Lidmaatschap opzeggen?

Uw lidmaatschap kan per kalenderjaar worden opgezegd. U dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar (31 december) uw lidmaatschap schriftelijk (per e-mail) op te zeggen bij de ledenadministratie (secretaris@ehbonaaldwijk.nl) .